Davčno svetovanje
  • svetovanje na področju davka od dohodka pravnih oseb,
  • svetovanje na področju davka od dohodkov iz dejavnosti za zasebnike,
  • svetovanje na področju davka na dodano vrednost,
  • svetovanje na področju dohodnine,
  • svetovanje pri obdavčitvi osebnih prejemkov fizičnih oseb (najemnine, izplačilo avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb in nagrad,... )
  • svetovanje glede davčno priznanih in nepriznanih stroškov